Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu z siedzibą w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 257. W razie problemów możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod numerem telefonu 505 404 252.

Twoje dane osobowe przetwarzane są i chronione przez Administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000).

Podane dane osobowe przetwarzane są w związku z wypełnianiem przez Bibliotekę zaleceń wynikających z wytycznych resortowych na czas pandemii COVID-19.

Jeśli nie wyrazisz zgody na podanie swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego w związku z oświadczeniem o stanie zdrowia, nie możesz skorzystać z oferty Biblioteki.

Wyrażoną zgodę możesz cofnąć, jeśli zrezygnujesz z uczestnictwa wydarzeniu, na które zbierane są oświadczenia, zgłaszając to przed jego rozpoczęciem ustnie lub pisemnie pracownikowi Biblioteki. Wówczas Twoje Oświadczenie zostanie zniszczone.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w wyniku profilowania osób, których dane dotyczą.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania. Ponadto, masz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, to znaczy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Termin przechowywania Twoich danych wynosi 3 miesiące od Twojej ostatniej aktywności w Bibliotece. W związku z windykacją roszczeń termin przetwarzania danych osobowych może wynosić 10 lat.